AHNEUS JA MORAALITTOMUUS VOITON TAVOITTELUSSA

Maanantai 4.3.2019 klo 19:30 - Antton Hägglund

On todella vaikeata aloittaa tämän kirjoittaminen! Olen kysynyt itseltäni moneen kertaan, voiko olla todellista kaikki uutisointi, jota on viime päivinä tullut päivittäin erityisesti ikäihmisten hoitoon ja hoivaan liittyen! Taustalla ovat räikeät laiminlyönnit erityisesti suurten yksityisten yritysten, Esperin ja Attendon hallinnoimissa yrityksissä. Toimintoja on jouduttu keskeyttämään ja tuottajavastuut tullaan monilta osin poliisin toimesta tutkimaan.

Hoitotyön ammattilaisen silmin

Pitkän päivätyön hoitotyön moninaisissa tehtävissä sairaanhoitajana ja kunnallisena poliittisena päättäjänä tehneenä kyllä puistattaa ja hävettää kaikkien niiden hyvän hoitotyön ammattilaisten puolesta, jotka pyyteettömästi korkean moraalin ja hoitotyön eettisten arvojen voimalla työtänsä jaksavat tehdä. Sitä työtä ei muuten jaksaisikaan. Kyse on aina ihmisen aidosta kohtaamisesta ja monesti toisen omalla yksityisyyden alueella auttamisesta, kun ihminen ei itse siihen pysty. Kohtaamisen eettiset arvot tulee ymmärtää ja sisäistää. Toisen aito kohtaaminen hoitoyössä on sama kuin saada lupa aitoon auttamiseen. Ei tekniseen tekemiseen.

Ajatus myös siitä puistattaa, että jos nyt eivät olisi paljastuneet nuo laiminlyönnit hoivakodeissa, niin miten toiminnat olisivat jatkuneet? Miten voivat olla mahdollisia nuo esille tulleet hoitajamitoitukset ja niissä osin ammattitaidottomien työntekijöiden palkkaaminen ja vastuiden antaminen mm. lääkkeiden jakamiseen vielä opiskeluvaiheessa olevalle lähihoitajalle, kuten on uutisoitu. Tässä on vain yksi monista räikeistä epäkohdista.

Sopimukset ja vastuut

On hyvä todeta, että jollakin on aina vastuu ja vastuun aina joku ottaa kantaakseen. Nyt on näyttämöille talutettu hoivayhtiöiden toimitusjohtajat. No, hehän ovat tavallaan yhtiöiden kasvot ulospäin! He kuitenkin panevat täytäntöön yhtiön hallituksen tekemät päätökset siitä, kuinka näissäkin tapauksissa kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin vastataan. Jos olen oikein ymmärtänyt, Esperi Caresta on 95 % brittiläisessä omistuksessa. On uutisoitu myös, että yhtiö ei maksa veroja liiketoiminnoistaan Suomeen! Puhuttaa myös se, että omassa eduskunnassamme lain laatijoilla on oltava käsitys siitä, kuinka kansallisia varojamme käytetään. Eduskunnassa istuu monesta kunnasta päättäjiä, jotka ovat osaltaan tietoisia kilpailutuksista näillekin mainituille yrityksille. Mainitut yritykset ovat ostaneet lukuisia pieniä yksityisiä hoiva-alan yrityksiä ympäri maata, joita nyt hallinnoivat! Kysymys on siis sopimuksen teosta palvelun tuottajan kanssa ja vastuu siitä.

Tilaaja-tuottaja mallinnusta

Palveluiden tilaajat kunnissa tai kuntayhtymissä joutuvat kilpailutettaessa hinta-laatu asetelmaan tasapainoilemaan. Kun rahaa on niukasti, on houkutus mennä talous edellä. Laatukriteerit ovat jääneet löyhään pohdintaan. Toinen puoli on se, miten palvelun tuottajat ovat luvanneet vastata palveluille asetettuihin laatu-/hintakriteereihin. Sopimukset syntyvät, kun palveluiden tilaajien asettamat kriteerit palveluille täyttyvät. Mielestäni noissa lauseissa piilee koko asian ydin. Vastuu kriteerien laadinnassa ja tietoisuus siitä, mitä tietyillä kriteereillä saadaan. Toisaalta valvonnan tehokas puuttuminen siitä, miten palvelun tuottajaa/järjestäjää on valvottu. Näissä esille tulleissa tapauksissa, ei mitenkään!

Jälkiviisautta

Todellinen hiekkalaatikkoleikki on sitten käyty eduskunnassa, kun jälkiviisaina jokainen poliittinen ryhmittymä nyt vaalihumussaan kokee oman hoivan tietämyksensä paremmaksi kuin naapurin. Suurella osalla edustajista ei ole minkään valtakunnan tietämistä koko terveydenhuollon toiminnoista kuin paperilla!

Olen erityisen huolissani ikäihmisten hoidosta ja hoivasta tulevina aikoina! Nyt kaikki käsi sydämelle - yhtälö hyvän hoivan toteutukseen on olemassa, jos tahtotilaa vaan löytyy! Pidetään lähimmäisistämme huolta!

Antton Hägglund

Kunnanvaltuutettu, Mäntsälä

SoTe-lautakunnan puheenjohtaja / Keusoten valtuutettu

Kommentoi kirjoitusta.

ILMASTO EI ODOTA

Perjantai 22.2.2019 klo 18:33

Vuodesta 1850 voidaan laskea teollisen vallankumouksen alkaneen ja sen myötä ilman ja maapallon saastuminen. Sanotaan, että sen aikaisista ja jälkeen tulleista sukupolvista on meidät tunnustettava aiheuttajiksi. Maat ovat vasta nyt alkaneet suhtautua vakavasti ilmaston lämpenemiseen. Toki vieläkin löytyy maita, jotka eivät myönnä tosiasioita tai etsivät tekosyitä ongelman sivuuttamiseen. Onpa jopa Venäjällä väitetty, että uusi jääkausi on tulossa. Auringon aktiivisuus vähenee ja synnyttää uuden jääkauden.

Sitä odotellessa on kuitenkin pysäytettävä ilmaston lämpeneminen tai ainakin pysytettävä se 1,5 asteessa. Onneksi Suomessa ollaan päämäärästä ja osa-tavotteista jokseenkin yksimielisiä. Keinoista puolueilla on erilaisia painotuksia.

Me Keskustassa olemme asettaneet selkeät tavoitteet: Suomi lopettaa kivihiilen energiakäytön 2029 mennessä ja saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2045 mennessä. Onneksi keinoja löytyy laajalti eri sektoreilta. Hiilinielua tullaan kasvattamaan runsaasti esim. kestävällä metsänhoidolla ja hyödyntämällä viljelystä poistetut pellot, jotka aiempaa enemmän sitovat itseensä ilmastolle haitallisia aineita. Kotimaista energiaa ja biotaloutta tullaan kehittämään aktiivisesti ja ottamaan käyttöön. Ei myöskään saa unohtaa kehittyvää ja uusiutuvaa puhdasta teknologiaa. Jos mitkään niin nämä ovat Suomen Arvoisia Tekoja.

Moni vanhempi on huolissaan lapsistaan ja lapsenlapsistaan, minkälaisessa maailmassa he joutuvat elämään. Huoli on todella aiheellinen ja minusta se velvoittaa meitä vanhempia muuttamaan omia asenteitamme nykyiseen elämänmenoon. Ajatteleva nuorisomme on jo meitä edellä tässä asiassa. Mitäkö voimme tehdä? Jokainen meistä voi kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan muuttaa toimintatapojaan, esimerkiksi lajitellaan jätteet paremmin, syödään vähemmän punaista lihaa, edistetään kiertotaloutta, liikutaan enemmän kävellen tai pyörällä, matkustetaan ratikalla tai junalla,siirrytään vähempipäästöiseen autoon tai maalämmitteiseen kiinteistöön. Kun seitsemän miljardia ihmistä hieman muuttaa tapojaan, syntyy kyllä tulosta.

Matti Ahonen

Mlän Kunnallisjärjestön johtokunnan jäsen

Keski-Mlän paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja

Ikäihmisten neuvoston jäsen

Mäntsälän Liikenneturvallisuusryhmän jäsen

Kommentoi kirjoitusta.

Parantakaamme lasten elinmahdollisuuksia

Perjantai 25.1.2019 klo 17:43 - Matti Ahonen

Perhepolitiikka olisi uusittava täysin, jotta tavoite on mahdollista toteuttaa. Moni pariskunta ihmettelee kuinka voi perustaa perheen ja kasvattaa jälkipolvea epävarmassa ansio-tilanteessa. Siksi yhä tärkeämpää on saada lisää työpaikkoja, jotta perheillä ja uusperheillä on paremmat taloudelliset olosuhteet. Myös pätkätöitä tekevien ja pienyrittäjien toimeentulo on turvattava.

Neuvolapalvelut koetaan perinteisesti hyviksi ja tärkeiksi. Valitettavasti joskus ne koetaan hajanaisiksi. Sote-uudistus on tässäkin asiassa erittäin tärkeä perheille. Varsinkin perheiden mahdollinen tarve tukeen voidaan varmentaa ja yhtenäistää. Keskusta esittää tähän matalan kynnyksen tukeen tänä vuonna lisärahaa, kuten kotiapuun. Perheiden on tärkeätä tiedostaa, että sekä SDP että Kokoomus näyttävät romuttavan lasten kotihoidontuen tavalla tai toisella. On tärkeätä tukea Keskustan ajatusta turvata vanhemmille aito valinnan-mahdollisuus lastenhoidossa tällä vaalikaudella. Valintamahdollisuuden olennaisena osana ovat perhevapaat ja hoitovastuun jakautuminen vanhempien toiveiden mukaan. Vastakkain ei voi asettaa koti- ja päivähoitoa niiden tärkeyden takia.

Vakava ongelma on lapsiperheiden köyhyys, joka koskettaa yli 100 000 lasta Suomessa. Tämä on häpeällistä! Siksi on tarpeellista, että pienet äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivä-rahat tänä vuonna nousevat 80 e kuussa, harkinnanvaraisella lisätuella. Jokaisella lapsella on oltava oikeus ja mahdollisuus harrastaa ja opiskella niin pitkälle, kuin omat kyvyt kantavat. Tähän ei vanhempien varallisuus tai kotipaikka saa olla esteenä.

Eräs parannus, jota Keskusta ajaa, on perinteinen lastenkoulu, jossa esiopetuksesta ja peruskoulun kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta tehdään kokonaisuus. On myös harkittava lapsilisien sitomista indeksiin ja olla huomioimatta lapsilisiä toimentulotukea haettaessa.

Viime vaalikaudella Keskusta lupasi panna Suomen kuntoon. Tällä vaalikaudella varmistamme, että tulevaisuus on lapsissamme.

Kommentoi kirjoitusta.

Puoluevaltuuston kokous oli menestys

Lauantai 8.12.2018 klo 5:52 - Matti Ahonen

Puoluevaltuutettujen kokous oli menestys tulevien eduskuntavaalien kampanjoinnin aloitukseen. Esillä olivat keskustalle elintärkeät asiat kuten ilmastonmuutos, lapsiperheiden aseman parannus, perusturvan aikaansaaminen, sosiaaliturva osaksi pientuloisille perheille ja 1000 uuden opettajan kouluttaminen.

Vihdoinkin selkeää tekstiä elintärkeistä asioista, jotka selvästi osoittavat sen todeksi, että tulevaisuus on Keskustassa. On mahtavaa, että Keskusta selvästi ilmotti, mitä aikoo jatkossa toteuttaa, ei vain omille äänestäjille, vaan myös kilpailijoilleen.

Sipilä nousi aikoinaan eduskuntaan tarkoituksenaan muuttaa poliittista kulttuuria eduskunnassa. Ainakin hallituksen työskentely on täysin muuttunut Sipilän aikana. Hallituksen aikaansaannokset ovat varmasti ainakin osaksi uuden johtamismallin ansiota. Turussa nähtiin toisenlainen Sipilä, jolla on myös kyky tarvittaessa esiintyä voimakkaasti niin omille kuin muillekin.

Huolimatta tämänhetkisestä kannatuksesta Keskusta ei jää ”tuleen makaamaan”, vaan haastaaSDP:n ja vapaavuorelaisen politiikan sekä epärealistiset puolueiden ehdotukset omalla ohjelmallaan. Kun aika ja ympäristö on suotuisa, palaa Keskustan sovinnollinen asioiden käsittely sille kuuluvalle paikalle.

Kommentoi kirjoitusta.

TEKOÄLYROBOTTIEN AIKAANSAANNOKSET

Tiistai 25.9.2018 klo 20:08 - Matti Ahonen

On selvää, että keskiluokka kärsii eniten robottien määrän lisääntymisestä. Robotit eivät enää ole apuvälineitä, vaan itse työntekijöitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Vasta hiljattain arvioitiin aivan väärin sitä nopeutta, joilla tekoälyrobotit vievät meidän työpaikat. Tämä kehitys synnyttää pienen osan uusia työtehtäviä huoltoon, asennukseen, suunnitteluun ja sovellutukseen. Mutta ne tehtävät tulevat aivan toisille ammateille, jotka on koulutettu erikoistehtäviin mittavalla perusoppi- ja ammattioppimäärällä.

Mitkä nykyisistä ammateista nopeimmin menettävät työpaikkansa. Lipunmyyjät ovat ehkä paras esimerkki kassojen kanssa, koska he tulevat heti perässä. Liput ostetaan automaatista tai netistä. Elintarvikkeet nostetaan kaapista suoraan ostoskärryyn ja maksu velotetaan saman tien tililtämme. Amerikassa on jo tällaisia yrityksiä, jotka toimivat täysin ilman henkilökuntaa automaattisesti. Seuraavat suuret ammattiryhmät ovat palvelualalla.Toimistotyöntekijät ja ns. valkokaulusammatit, varastotyöntekijät ja logistiikka kokonaisuudessaan tulevat mullistumaan täysin. Liikenteessä ajoneuvojen kuljetus siirtyy muutamassa vuodessa roboteille. Sääliksi käy lastenlapsiamme, sillä he eivät enää saa ajaa autoa kuin korkeintaan museoautoja museoradalla.

Mitä sitten tilalle, on erittäin iso kysymys. Koulutusta joudutaan lisäämään runsaasti, jolloin on mahdollisuus hankkia uusi ammatti tai ainakin uusia taitojaan, mikä auttaa sopeutumaan meneillään olevaan muutokseen. Töiden luonne ja kestävyys tulee muuttumaan enemmän projektitehtäviksi ja lyhytaikaisiksi pätkätöiksi. Näin tulovirrat muodostuvat monesta eri osatehtävästä. Tällä hetkellä ammattiyhdistysliike ja oppositio vastustavat kiivaasti meneillään olevaa muutosta. On aivan selvää, etteivät ne tajua tai ymmärrä, mitä todella on tapahtumassa teknologian muutokselle tällä hetkellä. Vastustus hankaloittaa niitä ihmisiä, jotka joutuvat tai jo ovat työttömiä uusien työpaikkojen löytämisessä. Ammattiliitot tekevät itselleen ison karhunpalveluksen. Sen sijaan niiden pitäisi tässä tilanteessa ryhtyä aktiivisesti luomaan ja etsimään työnantajien kanssa uusia keinoja mahdollisten tulevien haittojen lieventämiseksi.

Mitä tulee oppositioon, he hyvin tietävät mitä on edessä. Kohta vaalit lähestyvät ja äänestäjille luodaan tahallaan sellainen kuva, että muutosta pystytään estämään ja palaamaan vanhaan järjestelmään niinkuin mitään ei olisi tapahtumassa. Toivottavasti äänestäjät ovat hereillä.

On lyhytnäköistä ja vastuutonta jättää huomioimatta meneillään olevan muutoksen todellisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja sen asukkaille. Meillä on hyvä vertailukohta 1800-luvun alunteollisen vallankumouksen seurauksien vaikutuksista väestöön. Silloin muutos aiheutti laajasti työttömyyttä, nälänhätää ja sairautta, koska teollisen vallankumouksen hedelmät menivät pääsääntöisesti omistajien taskuun. Uuden teollisuuden tuomaa varallisuuden kasvua alettiin siirtää vasta 40 vuoden kuluttua, jolloin väestön elintasossa alkoi hiljainen paraneva kehitys.

Tällä hetkellä elämme jälleen valtavan taloudellisen ja teollisen muutoksen alkuvaihetta. Meidän on painostettava siis äänestämällä, että päättäjät luovat ja varmistavat, että tekoälyn automaation ja robottien tuomaa todellista hyötyä tulostetaan merkittävällä osuudella valtiolle suoraan. Yksityinen taloussektori on velvollinen edistämään ja suostumaan ko. tulonsiirtoon valtiolle jo siitäkin syystä, että ovat jo vuosia nauttineet automaation tuomista hedelmistä ilman vastiketta. Valtio ja kunnat ovat joutuneet kantamaan suuret seuraukset, joita irtisanomisista on seurannut. Samoin yksityinen sektori on estoitta nauttinut ja hyödyttänyt toimintaansa yhteiskunnan perustutkimuksen hedelmillä.

Tällä estetään 1800-luvun virheiden toistuminen, joita silloinen väestö joutui kokemaan. Suomen valtio pystyy kouluttamaan ja turvaamaan toimeentulon muuttuvassa tilanteessa, kunhan sillä on riittävästi varoja ja valtion tulopohja on tarpeeksi vankka. Näin vaalien lähestyessä toivon todella keskustelun rehellisesti koskevan äänestäjien tulevia ongelmia ja mahdollisuuksia. Jos nämä asiat haudataan vanhanaikaisiin vaalilupauksiin, niin meidän poliitikkomme tahallaan johtavat äänestäjiä harhaan. Luoja meitä siitä varjelkoon!

Kommentoi kirjoitusta.

USKO MUUTOKSEEN!

Tiistai 25.9.2018 klo 20:05 - Matti Ahonen

Usko muutokseen!

Minulle on julkisesti sanottu, että Suomenmaan netti-osastolla 13.8. ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” -kirjoituksessani ei huomioitu osinkotuottojen jakautumista sekä koko kirjoitus oli utopiaa pilvilinnoista. Onneksi nykyään jo useampi puolue ja vastuullisissa yhteiskunnan johtopaikoilla olevat henkilöt tietävät, että lähitulevaisuudessa yhteiskunnan muuttuessa yhä kiihtyvällä vauhdilla, todella vaikeita päätöksiä on tehtävä. Näistä yksi on valtion tulorahoituksen lisääminen taloudellisen toiminnan avulla. Osinkotulojen jakautuminen ei muutu valtion tarpeesta lisätä tulorahoitusta, vaan osinkotulojen jakautumiset riippuvat suhdanteista, yrityksien menestyksistä, salkun sisällöstä sekä salkun hoitajan taitavuudesta.

Tänä päivänä yritys ostaa täysin automaattisen koneen tuotantoonsa. Tämä kone korvaa kymmenen henkilön työpanosten kustannukset, joista kolme henkilöä saa työtä koneen huollossa ja asennuksissa. Yritys saa seitsemän henkilön työpanoksien kustannukset hyödykseen, koska näitä ihmisiä ei enää tarvita. Tämän lisäksi yritys saa vähentää poistona huomattavan summan verotuksessa ko. koneen ostoarvosta.

Eduskunnan tulee säätää laki, että kuvatun seitsemän hengen työpanoksien kustannussäästöistä 1-2 hengen osuus siirretään valtiolle korvauksena automaation tuomasta hyödystä. Edellä kuvattu laki ei todellakaan vaadi väkivaltaista toimintaa niinkuin on julkisesti väitetty lain voimaan saamiseksi. Riittää, kun muutetaan perustuslakia enintään kahdessa seuraavassa hallituskaudessa, jolloin laki astuu voimaan.

Ehkä me suomalaiset tarvitsemme edellä väitettyä ”utopistista” lain uudistusta. Uskonpa, että enemmistö lukijoista ei pidä ajatusta ”pilvilinnana”, vaan tarpeellisena uudistuksena. Siis luottakaamme omaan eduskuntaamme, huolimatta edessämme olevista vaikeista vaaleista. Ennenkin on tehty mahdottomia sopimuksia yhteisvoimin, positiivisin ajatuksin.

Kommentoi kirjoitusta.

HALLITUKSEN TEILAAJAT

Maanantai 10.9.2018 klo 22:03 - Matti Ahonen

Professori Markku Kuisman mittava haastattelu Helsingin Sanomissa 29.7 kirvoitti esittämään muutaman kommentin kysymysten kera. Ansioitunut Kuisma luotsasi haastattelussaan osuvasti maailman valta- ja taloussuhteiden kehitystä meidän aikanamme. Varsinkin markkinatalouksien kehittyminen suuryritysten aikana oli hyvin osuvaa. Tosin hän jätti mainitsematta suuryritysten tavan palkata runsaasti lobbareita edistämään lainsäädäntöä suuryrityksiä hyödyttävään suuntaan yhteiskuntien kustannuksella. Tästähän on runsaasti kirjoituksia, joissa kerrotaan niistä vahingoista, joita eräille maille on tullut.

On aivan totta, vaikuttaa siltä kuin markkinatalous on mielletty ainoaksi keinoksi toimia muutosten ja tehokkuuden aikaan saamiseksi. Tilanne on kuin sadussa, jossa ”Pandoran lippaan” henki on päästetty valloilleen, tai niinkuin Raamatussa, jossa yhteisö palvoi ”kultaista vasikkaa”. Kun yhteisö ei samalla tiedä, mitä ja kuinka tulisi toimia kohtuullisuuden saavuttamiseksi. Järkyttävää oli kuitenkin se kritiikki, jota hän esitti meidän hallitustamme kohtaan. On vaikea käsittää , mistä nämä kommentit kumpuavat ottaen huomioon professorin yhteiskunnallisen aseman ja arvostetun tutkijan tietomäärän. Varsinkin, kun hän ei esittänyt mitään vaihtoehtoisia toimia, joilla hallitus olisi saavuttanut työllisyyden nousun liki 72 %, valtion velan kasvun taittumisen sekä talouden huomattavan kasvun saavuttamisen verrattuna aikaisempiin hallituksiin, puhumattakaan 100 000 uudesta työpaikasta.

Kirjoituksesta henkii aivan kuin olisi oppositio puhunut. On se kumma tämä suomalainen yhteiskunta. Jos pieni porukka saa aikaiseksi koko yhteisöä hyödyttäviä asioita sen jälkeen, kun muut olivat lähes 10 vuoden aikana yrittäneet korjata meidän talouttamme. Anteeksi, saivathan he sen vielä huonommaksi kuin mitä oli ennen heitä. Niin varsinkin porukan vetäjää eli Sipilää mollataan ja haukutaan kaikin mahdollisin tavoin. Myös pyritään kaikin keinoin vähättelemään tai esittämään, että aikaansaannot ovat muiden ansiota. Tässä tulee erinomaisesti suomalaisten perisynti esiin, eli kateus. Suomessa ei kertakaikkiaan kukaan saa onnistua, sillä sehän on katastrofi meidän kannalta, jotka emme onnistuneet, mehän menetämme kasvomme.

Nyt olisi korkea aika tunnustaa pääministeri Sipilän ja muiden hallituksen jäsenten työnteon tulosten arvo sille kuuluvalle tasolle. Henkilökohtaisesti uskon, että jos professori Kuisma pyytäisi haastattelun Sipilältä, hän varmaankin mielellään suostuisi tähän. Olen vakuuttunut siitä, että professori Kuismakin tulisi samaan tulokseen kuin iso osa suomalaisia, että hallitus Sipilän johdolla on taitavasti käyttänyt maamme resursseja markkinatalouden valjastamiseksi Suomen kansan hyväksi.

Kommentoi kirjoitusta.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Maanantai 10.9.2018 klo 21:59 - Matti Ahonen

Takametsien miehiltä ja muilta aktiiveilta on tullut hallitukselle kovasti evästyksiä, että miten pitäisi toimia ja mihin painopiste asettaa. Se, mitä Sipilä sanoi Lahden kokouksessa puolueen tavoitteista ja linjasta ensi vaalikaudelle, oli täyttä asiaa. Hyvällä syyllä voidaan valita iskulauseeksi tällä kertaa ”Keskusta on sillanrakentaja”. Toivotaan tulevan mainonnan ja materiaalien olevan laadukkaampia kuin aikaisemmin.

Mitä sitten tulee hallituksen kiireellisiin tehtäviin ennen seuraavia eduskuntavaaleja, onkin tuhannen taalan kysymys. On aivan varmaa, että kannatusta ei saada nouse- maan jos puolueen digitaalista vuoropuhelua ja sisältöä ei muokata, nykyaikaisia mahdollisuuksia käyttäen esim. tekoalyä. Jo yksinkertaisesti hallituksen päätösten valmisteluun tulisi ottaa puolueen kannattajat ja aktiivit mukaan. Ennenkin maailmassa on ymmärretty, että kyselytekniikka tuo parhaan lopputuloksen kyselijälle. Hallitushan kuitenkin lopulta päättää missä laajuudessa vastaukset tulee huomioida. Kysytyille on mukanaolon ja hyväksynnän takia ensiarvoisen tärkeätä tulla huomatuksi puolueen vaikuttajina ja kannattajina.

Hallitus pystyy varmasti nopeasti aikaansaamaan sellaisen tietokoneohjelman, jonka avulla se voi luoda toistuvasti käytettävän kysely- ja vastausohjelman joka ynnää tulokset ja listaa perustelut. Tätä työkalua tulisi käyttää ahkerasti varsinkin omiin jäseniin ja kannattajiin. Työkalua voidaan ja tulee käyttää myös suureen yleisöön, sillä mikä muu keino olisi yhtä tehokas ja edullinen laajan tiedon hankintaan. Ne äänestäjät, jotka ovat täysin turhautuneita nykyisiin poliittisiin puolueisiin, ovat vaikeasti tavoitettavia ja lähestyttäviä. Tässä olisi eräs keino.

 

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoitukset