AHNEUS JA MORAALITTOMUUS VOITON TAVOITTELUSSA

Maanantai 4.3.2019 klo 19.30 - Antton Hägglund


On todella vaikeata aloittaa tämän kirjoittaminen! Olen kysynyt itseltäni moneen kertaan, voiko olla todellista kaikki uutisointi, jota on viime päivinä tullut päivittäin erityisesti ikäihmisten hoitoon ja hoivaan liittyen! Taustalla ovat räikeät laiminlyönnit erityisesti suurten yksityisten yritysten, Esperin ja Attendon hallinnoimissa yrityksissä. Toimintoja on jouduttu keskeyttämään ja tuottajavastuut tullaan monilta osin poliisin toimesta tutkimaan.

Hoitotyön ammattilaisen silmin

Pitkän päivätyön hoitotyön moninaisissa tehtävissä sairaanhoitajana ja kunnallisena poliittisena päättäjänä tehneenä kyllä puistattaa ja hävettää kaikkien niiden hyvän hoitotyön ammattilaisten puolesta, jotka pyyteettömästi korkean moraalin ja hoitotyön eettisten arvojen voimalla työtänsä jaksavat tehdä. Sitä työtä ei muuten jaksaisikaan. Kyse on aina ihmisen aidosta kohtaamisesta ja monesti toisen omalla yksityisyyden alueella auttamisesta, kun ihminen ei itse siihen pysty. Kohtaamisen eettiset arvot tulee ymmärtää ja sisäistää. Toisen aito kohtaaminen hoitoyössä on sama kuin saada lupa aitoon auttamiseen. Ei tekniseen tekemiseen.

Ajatus myös siitä puistattaa, että jos nyt eivät olisi paljastuneet nuo laiminlyönnit hoivakodeissa, niin miten toiminnat olisivat jatkuneet? Miten voivat olla mahdollisia nuo esille tulleet hoitajamitoitukset ja niissä osin ammattitaidottomien työntekijöiden palkkaaminen ja vastuiden antaminen mm. lääkkeiden jakamiseen vielä opiskeluvaiheessa olevalle lähihoitajalle, kuten on uutisoitu. Tässä on vain yksi monista räikeistä epäkohdista.

Sopimukset ja vastuut

On hyvä todeta, että jollakin on aina vastuu ja vastuun aina joku ottaa kantaakseen. Nyt on näyttämöille talutettu hoivayhtiöiden toimitusjohtajat. No, hehän ovat tavallaan yhtiöiden kasvot ulospäin! He kuitenkin panevat täytäntöön yhtiön hallituksen tekemät päätökset siitä, kuinka näissäkin tapauksissa kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin vastataan. Jos olen oikein ymmärtänyt, Esperi Caresta on 95 % brittiläisessä omistuksessa. On uutisoitu myös, että yhtiö ei maksa veroja liiketoiminnoistaan Suomeen! Puhuttaa myös se, että omassa eduskunnassamme lain laatijoilla on oltava käsitys siitä, kuinka kansallisia varojamme käytetään. Eduskunnassa istuu monesta kunnasta päättäjiä, jotka ovat osaltaan tietoisia kilpailutuksista näillekin mainituille yrityksille. Mainitut yritykset ovat ostaneet lukuisia pieniä yksityisiä hoiva-alan yrityksiä ympäri maata, joita nyt hallinnoivat! Kysymys on siis sopimuksen teosta palvelun tuottajan kanssa ja vastuu siitä.

Tilaaja-tuottaja mallinnusta

Palveluiden tilaajat kunnissa tai kuntayhtymissä joutuvat kilpailutettaessa hinta-laatu asetelmaan tasapainoilemaan. Kun rahaa on niukasti, on houkutus mennä talous edellä. Laatukriteerit ovat jääneet löyhään pohdintaan. Toinen puoli on se, miten palvelun tuottajat ovat luvanneet vastata palveluille asetettuihin laatu-/hintakriteereihin. Sopimukset syntyvät, kun palveluiden tilaajien asettamat kriteerit palveluille täyttyvät. Mielestäni noissa lauseissa piilee koko asian ydin. Vastuu kriteerien laadinnassa ja tietoisuus siitä, mitä tietyillä kriteereillä saadaan. Toisaalta valvonnan tehokas puuttuminen siitä, miten palvelun tuottajaa/järjestäjää on valvottu. Näissä esille tulleissa tapauksissa, ei mitenkään!

Jälkiviisautta

Todellinen hiekkalaatikkoleikki on sitten käyty eduskunnassa, kun jälkiviisaina jokainen poliittinen ryhmittymä nyt vaalihumussaan kokee oman hoivan tietämyksensä paremmaksi kuin naapurin. Suurella osalla edustajista ei ole minkään valtakunnan tietämistä koko terveydenhuollon toiminnoista kuin paperilla!

Olen erityisen huolissani ikäihmisten hoidosta ja hoivasta tulevina aikoina! Nyt kaikki käsi sydämelle - yhtälö hyvän hoivan toteutukseen on olemassa, jos tahtotilaa vaan löytyy! Pidetään lähimmäisistämme huolta!

Antton Hägglund

Kunnanvaltuutettu, Mäntsälä

SoTe-lautakunnan puheenjohtaja / Keusoten valtuutettu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini