Parantakaamme lasten elinmahdollisuuksia

Perjantai 25.1.2019 klo 17:43 - Matti Ahonen


Perhepolitiikka olisi uusittava täysin, jotta tavoite on mahdollista toteuttaa. Moni pariskunta ihmettelee kuinka voi perustaa perheen ja kasvattaa jälkipolvea epävarmassa ansio-tilanteessa. Siksi yhä tärkeämpää on saada lisää työpaikkoja, jotta perheillä ja uusperheillä on paremmat taloudelliset olosuhteet. Myös pätkätöitä tekevien ja pienyrittäjien toimeentulo on turvattava.

Neuvolapalvelut koetaan perinteisesti hyviksi ja tärkeiksi. Valitettavasti joskus ne koetaan hajanaisiksi. Sote-uudistus on tässäkin asiassa erittäin tärkeä perheille. Varsinkin perheiden mahdollinen tarve tukeen voidaan varmentaa ja yhtenäistää. Keskusta esittää tähän matalan kynnyksen tukeen tänä vuonna lisärahaa, kuten kotiapuun. Perheiden on tärkeätä tiedostaa, että sekä SDP että Kokoomus näyttävät romuttavan lasten kotihoidontuen tavalla tai toisella. On tärkeätä tukea Keskustan ajatusta turvata vanhemmille aito valinnan-mahdollisuus lastenhoidossa tällä vaalikaudella. Valintamahdollisuuden olennaisena osana ovat perhevapaat ja hoitovastuun jakautuminen vanhempien toiveiden mukaan. Vastakkain ei voi asettaa koti- ja päivähoitoa niiden tärkeyden takia.

Vakava ongelma on lapsiperheiden köyhyys, joka koskettaa yli 100 000 lasta Suomessa. Tämä on häpeällistä! Siksi on tarpeellista, että pienet äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivä-rahat tänä vuonna nousevat 80 e kuussa, harkinnanvaraisella lisätuella. Jokaisella lapsella on oltava oikeus ja mahdollisuus harrastaa ja opiskella niin pitkälle, kuin omat kyvyt kantavat. Tähän ei vanhempien varallisuus tai kotipaikka saa olla esteenä.

Eräs parannus, jota Keskusta ajaa, on perinteinen lastenkoulu, jossa esiopetuksesta ja peruskoulun kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta tehdään kokonaisuus. On myös harkittava lapsilisien sitomista indeksiin ja olla huomioimatta lapsilisiä toimentulotukea haettaessa.

Viime vaalikaudella Keskusta lupasi panna Suomen kuntoon. Tällä vaalikaudella varmistamme, että tulevaisuus on lapsissamme.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini