Valtuustoaloite   Mäntsälän kunnanvaltuusto                 14.12.2022 

TIEDONKULUN PARANTAMINEN KUNNASSAMME HYVINVOINTIALUEEN ASIOISSA

Elämme tänä päivänä voimakkaasti kehittyvässä ja muuttuvassa tietoyhteiskunnassa, jossa tiedon saannilla on entistäkin tärkeämpi merkitys yksittäiselle kuntalaiselle, yhteisöille kuin kunnan hallinnollekin.

 

Nyt erityisesti sos.- ja terveyspalveluiden siirryttyä entistäkin kauemmaksi päätöksenteon osilta, kun Hyvinvointialue aloittaa virallisesti toimintansa 1.1.2023, on pelkona, että päätöksenteko ja yksittäisen kunnan mahdollisuus vaikuttaa siihen loittonee entisestään.

 

Vaikka kuntamme tiedotus on parantunut kuntalaisten osallistamisen ja vastavuoroisen kuulemisen osalta, kun eri hallintokuntien viranhaltijat ovat kuntalaisia kylillä tavanneet, niin erityisesti sote -palveluiden osilta on suunnitelmista ja niiden toteutumisista saanut lukea, kuinka Keusoten viestintä ei ole vastannut kuntalaisten tiedon tarpeisiin riittävästi. Se on herättänyt epävarmuutta erityisesti lähipalveluiden toimimisen ja saamisen osilta.

 

Jotta tiedon kulun saantia voitaisiin parantaa kunnassa ja kuntalaisille ja saada ajantasainen tieto sos.- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja toimivuudesta, esitämme että kunnassamme otetaan käyttöön Hyvinvointialueen valtuutettujen kysely- ja keskustelutunti, jossa kunnanvaltuutetut voisivat kysyä ajantasaisista ja tulevista sos.- ja terveyspalveluiden suunnitelmista alueensa Hyvinvointialueen valtuutetuilta sekä virkahenkilöiltä.

 

Tilaisuus olisi osa julkista valtuuston esityslistaa 1-2 kertaa talousarviovuonna. Tilaisuus olisi julkinen kuntalaisille striimattava osa muuta valtuuston kokousta. Näin mahdollistettaisiin ajantasaisen tiedon kulku myös kuntalaisille ja se antaisi mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun myös niille Hyvinvointialueen kuntamme päättäjille, jotka eivät ole kunnanvaltuutettuja.

 

Yhteistyöterveisin!

Keskustan valtuustoryhmän puolesta

Antton Hägglund

sekä aloitteen allekirjoittaneet 37 valtuuston jäsentä

 

T