Keusoten ja kuntien liitto

Keskiviikko 19.1.2022 klo 20.45 - Matti Ahonen


 

Ennen nykyistä aluejakoa kuntapäättäjille tuli selväksi, että koko Uusimaa on yksi yhteinen sotealue. Pian tultiin johtopäätökseen, että yksittäiset pienet ja keskikokoiset kunnat menettävät mahdollisuutensa vaikuttaa sotepäätöksiin. Tämä siksi, että väestörakenteen mukaan Helsinki käytännössä enemmistöäänillään määräisi Uudenmaan muiden kuntien soteasioiden suunnasta ja kehityksestä.

Tästä syntyi kuuden kunnan kesken tarve tehdä pian sellainen soteratkaisu, jossapäätösvalta ja sotepalveluiden tuottaminen on omissa käsissä. Näin syntyi ajatusKeusoten ja kuntien yhteistoimiliittymästä. Eli päätöksien toteuttaminen ja vallanpitäminen omissa käsissä synnytti Keusoten.

 

Kuntien taholla asiaan liittyi muitakin tarpeita. Haluttiin eroon koko terveyssektorista ja luovuttaa se mieluummin ammattilaisille kuin tapella jatkuvasti nousevista kustannuksista sairaanhoitopiirissä. Samoin haluttiin päästä eroon perusongelmista eli lääkäripulasta sekä tutkimuksiin ja hoitoon pääsystä.                                                          

 

Näin kuusi kuntaa löysivät toisensa ja ryhtyivät toteuttamaan Keusoten ja kuntienyhteenliittymää terveyspalveluiden osalta. Näin säilytettiin kuntien päätösvaltasekä toimenpidevalta Keusotessa jonkinlaisen yhteistoimielimen kautta.

 

Hyvää tarkoittavien suunnitelmien ja toteutuksen seurauksena yhteistoiminta Keusoten kanssa lähti heti kättelyssä väärään suuntaan. Tämä siksi, että kuuden kunnan ensimmäinen ja tärkein päämäärä oli säilyttää päätösvalta kunnissa, eikä luovuttaa sitä koko Uudellemaalle. Vasta toinen päämäärä oli siirtää terveydenhoito täysin ammattilaisten käsiin, kuntien pääsy selville vesille sekä keskittymään kunnan muihin tärkeisiin tehtäviin. Keusote puolestaan ilmoitti heti alussa pyrkivänsä suurimmaksi terveyspalveluiden tuottajaksi alueellaan.

 

Näin ollen kuuden kunnan ja Keusoten toiminnasta puuttui tärkein elementti, eli asukas/potilas. Asukas eli potilas oli piilotettu rakenteisiin ja laitosten sekaan. Miltään taholta ei tullut esille koko soten perimmäinen tehtävä ja tarkoitus: IHMISEN PÄÄSY LÄÄKÄRIIN, TUTKIMUKSIIN JA HOITOON!

                        .                                                     

Alkurysäyksessä tehtiin muitakin valtavia virheitä mm. siinä, että kuntien terveydenhuollon henkilöstölle annettiin usean vuoden ansiotakuu työnantajan vaihtuessa. Hyvin harkitsematon virhe oli se, että kuuden kunnan terveysalan henkilökunta siirrettiin lähes yhtä jalkaa uuden työnantajan palvelukseen. Asia, joka kaikille Keusoten palveluiden käyttäjille tuli selväksi, oli hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden siirto yhdelle toimijalle. Liian massiivinen ja toimitusaikoja huomioimatta äkillinen järjestelmän muutos aiheutti katastrofin niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin keskuudessa.                                                                                                                             

Nämä valtavat synergiaedut (etu ja yhteistyö), jotka näillä toimenpiteillä menetettiin, ovat miljoonien luokkaa kustannuksilla mitattuina. Näitten hyötyjen tahallinenmenetys tuntuu tänä päivänä Keusoten kustannuksissa. Koska niitä ei saada takaisin, kärsitään niistä pitkään.                                                                                       

 

Edellä on kuvattu niitä perussyitä, jotka sysäsivät Keski-Uudenmaan Keusoten ja kuntien toiminnalliset saavutukset sekä kehityspyrkimykset lähtökohtaisesti täysin virheelliseen tilaan. Keusote innostuneena organisaationa lupauksensa mukaan ryhtyi kehittämään alueenhallinnollista terveysalan toimintaa massiivisilla yksioikoisilla päätöksillä, vaikka ihan alkuun olisi pitänyt laittaa päähuomio ihmisten pääsyyn lääkäriin ja hoitoon.

 

Kuuden kunnan virheet olivat koko prosessin alkusuunnittelun ja toteutuksen puute,koska kysymyksessä oli ja on näin suuri ja mittava uudistus, joka sisältää eräänlaisen fuusion tyyppisen sopeutuksen henkilöstön ja resurssien muodossa.

 

Kuntien olisi pitänyt palkata suunnittelua varten heti alusta asti Suomen liike-elämän ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla olisi ollut aikaisempaa kokemusta saman tyyppisestä toiminnasta tai ainakin suuresta fuusiosta lähtökohtanaan alkuperäinen soten toteutus, miettimällä ja vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 

Miksi Keusote toimii kuntien alueella?     Vastaus on yhtä kuin liikeidea.

Mikä on Keusoten toiminta-ajatus?      Vastaus on yhtä kuin tekotapa ja tehtävä.           

 

Kaikesta huolimatta ei pidä syyttää ketään, sillä jälkiviisaus on se helpoin laji.Henkilöt, jotka ovat olleet tai ovat edelleen toteuttamassa näitä asioita tarvitsevat tukea ja kannustusta asioiden muuttamiseksi alkuperäisen soteuudistuksentavoitteiden saavuttamiseksi. Toivon, että tämä kirjoitus antaa paremman tiedonja käsityksen asioiden monisyisestä olemuksesta meille asiakkaille.                  

 

Mikään ihmisen aikaansaannos on harvoin täydellinen ja virheetön. Onneksi olemme niin fiksuja, että tunnustamme sen.

 

Pyydän nyt hartaasti, että äänioikeutetut kävisivät aktiivisesti äänestämässä ehdokkaita muutoksen aikaansaamiseksi.

 

Matti Ahonen

omaishoitaja

Keskustan aluevaaliehdokas


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini