Keskustan valtuustoryhmän aloite Keusoten valtuustossa 7.5.2020

Sunnuntai 10.5.2020 klo 20.55


Valtuustoaloitteemme on tehty huomioitavaksi Keusoten johdolle kuin myös kuntiemme johdoille kun sote-lähipalveluita suunnitellaan ja kehitellään.
Erityisesti haluamme huomioitavan kuntiemme erityispiirteet maantieteellisten sijaintien osilta.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuusto 7.5.2020

Valtuustoaloite sote-lähipalveluiden turvaamiseksi Keusoten alueella

Väestömäärä kasvaa voimallisesti Keski-Uudellamaalla myös tulevina vuosina. Kasvussa ikäihmisten suhteellinen osuus lisääntyy, mikä tuo erityiset haasteet sosiaali- ja terveyden-huollon palveluiden rakenteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Keusoten alueen väestön kasvu tulee huomioida palvelurakenteita uudistettaessa ja kehitettäessä. Kaupunkirakenteet Hyvinkään ja Järvenpään alueilla tuovat lähipalvelut paremmin saavutettaviksi kuin kuntarakenteissamme Tuusulassa, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Mäntsälässä. Näissä maaseutukunnissa jo maantieteelliset välimatkat muodostavat palveluiden tavoitettavuudelle suurempia haasteita.

Välimatkoista ja yhteistyöstä toimivana esimerkkinä toimikoon Mäntsälä, jossa yhteistyöllä Tuusulan kanssa on saatu hyvin ja monipuolisesti toimivat yhteiset lähipalvelut Kellokoskelle. Saman katon alta saadaan molempien Keusoten kuntien kasvaville asuinalueille sote-palvelut.  Kustannuksetkin jakaantuvat leveämmille hartioille. Tämä on alun alkaen ollut myös koko Keusoten perustamisen yhtenä tavoitteena.  Lähipalveluja tuottavat saman katon alla lääkäri/hoitajapalvelut, hammashoito, fysioterapia, laboratorio, sosiaalihuolto ja myös kirjastopalvelut. Se on monipuolinen palvelukeskus sekä kellokoskelaisille että mäntsäläläisille.

Edellä kuvatusta huomiona myös, että em. lähipalvelut vapauttavat kapasiteettia ja resursseja Mäntsälän kirkonkylän terveysasemalle ja sen kunnan osan väestön kasvulle tulevaisuudessa. Esimerkki Kellokoskelta ja eteläisestä Mäntsälästä kertoo myös laajemmin heijastusvaikutuksista muille Keusoten alueille. Olemassa olevat lähipalvelut näin toimiessaan eivät kuormita naapurikuntien terveysasemien kapasiteettia eivätkä resursseja. Eteläisen Mäntsälän ja Pohjois-Tuusulan asukkaita ei siirretä asiakkaiksi Järvenpään JUSTIIN, heille uuteen lähipalveluyksikköön. Huomattava on myös Järvenpään voimakas väestön kasvu, jonka vaikutukset sote palveluille ovat osin vielä hahmottumassa.

Keusoten alueella toimivien lähipalveluyksiköiden toimintaa tulee tarkastella monipuolisesti. Tarkastelussa tulee huomioida kaupunki- ja kuntarakenteiden erilaisuus sekä väestön ikärakenne. Palveluiden keskittäminen ja siirtäminen vaatisi joka tapauksessa lisä-investointeja mm. resurssien lisäämiseen. Tämäkään ei liene taloudellista.

Esimerkeistä saa käsityksen mm. etäisyyksien vaikutuksista palveluiden
saatavuudelle ja ihmisten hakeutumiselle sote-palveluihin. Tällä on erityinen merkitys alueellisen ennaltaehkäisevän terveyden- ja sosiaalihuollon toteutumisessa, mutta myös ajoissa hoitoihin hakeutumiselle ja asianmukaisiin hoitoihin pääsemiselle. Vaarana on, että
sote-palveluiden saatavuuden heikkeneminen (esim. välimatkat ja kulkeminen)
näkyy kustannuspaineina tulevaisuuden erikoissairaanhoidossa ja sosiaalityössä. Etenkin lapsiperheiden ja ikäihmisten on päästävä realistisesti toteutettuihin lähipalveluihin jatkossakin.

Sote-lähipalveluiden turvaamiseksi Keusoten alueella esitämme myös, että tulevista palvelurakennesuunnitelmista toteutetaan perusteellinen vaikutusten arviointi koskien lähipalveluiden tavoitettavuutta ja saatavuutta tulevaisuuden Keusotessa. Kuntiemme lähipalvelut on yksi suurimmista vetovoimatekijöistä. Verotuloja tarvitaan jo koronankin vuoksi rapautuneissa kunnissa. 

Meidän on yhtymävaltuutettuina lunastettava tässä valtuustossa tekemämme palvelulupaus kuntalaisille!


Toimivien sote-lähipalveluiden puolesta!

Keskustan valtuustoryhmä


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini