KESKUSTAN UUSI VISIO

Tiistai 28.1.2020 klo 17.37 - Matti Ahonen


On jo aika tehdä uudistusohjelma tuleville vuosikymmenille. Mission tulee myös poiketa muiden puolueiden ohjelmista sisällöltään. Keskustan tulee vaatia perusteellista uudistusta valtion tulorahoitukseen.

On kiistatonta, että hyvinvointivaltion väestö kärsii eniten robottien ja automaation määrän lisääntymisestä. Robotit eivät enää ole vain apuvälineitä, vaan itse työntekijöitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Työn murros, joka on menneillään, tulee muuttamaan yhteiskuntarakenteita ehkä enemmän kuin teollinen vallankumous aiheutti 1850-luvulla. Työpaikkojen vähentyminen ja työn pirstaloituminen romahduttavat väestön tulotason. Työttömyys ja tulotason romahduksen seurauksena usko tulevaisuuteen ja itse yhteiskuntaan romahtaa. Demokraattinen järjestelmä asetetaan kyseenalaiseksi, jolloin vaaleilla valitut edustajat menettävät luottamuksensa äänestäjän edustajana. On vaarana sama kehitys kuin USA:ssa, jossa suuri osa keskiluokkaa joutuu tekemään kolmeakin eri työtä ansaitakseen riittävästi. Kaiken tämän lisäksi valtion saamat energiatulot vähenevät jyrkästi tulevina vuosina.

Yhteiskunnan rakenteiden menneillään olevan kehityksen vaikutuksia ei pystytä estämään eikä juuri lieventämään. Sen sijaan yhteiskunta pystyy suojautumaan taloudellisesti riittävästi. Valtion tulorahoitusta ja sen perusteita on muutettava nykyisestä tasosta. Osa kaikista tekoälyrobottien ja automaation yrityksille tai yhteisöille tuomasta liikevaihdosta siirretään valtiolle jatkuvana tulona. Tällä taataan alentuvien palkkatasojen ja työttömyys-korvausten tason alentuessa riittävä perusturva. Valtion maksukyky taataan ja yhteiskuntarauha säilytetään.

Mitä sitten yritykset ja yhteisöt hyötyvät muutoksesta. Ensinnäkin sen, että robottien ja automaation tuomien tuotteiden ja palveluiden ostajilla on rahaa käyttää niitä. Toiseksi, yrityksien ja yhteisöjen toimintaympäristö pysyy edelleen vakaana ja ennustettavana. Kolmanneksi, väestön tuloerot pysyvät kohtuullisina. Neljänneksi, liikevaihdon pienen osan siirtyessä valtiolle ei se vaikuta yrityksen tai yhteisön kannattavuuteen heikentävästi. Siirtoa ei merkitä kuluiksi vaan se hiukan pienentää kirjattavaa liikevaihtoa. Pitkällä aikavälillä toimenpide ei juuri tunnu lainkaan.

Viitteitä tämän tapaisista toimenpiteistä on silloin tällöin näkynyt ja kuulunut mediassa. Onpa joku julkisuuden henkilö uskaltanut kosketella valtion tulorahoituksen perusteiden muutosta. Asia ei kuitenkaan ole ottanut tuulta alle. On selvää, että ehdotus vaatii laajan kannatuksen toteutuakseen. Koska muut puolueet eivät uskalla tällaista ”välttämättömyyttä” ehdottaa, on Keskustan otettava se omaksi toimintavisioksi, sillä mehän emme pelkää kannatuksemme menetystä, vaan uskallamme ottaa vaikeatkin asiat esille.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini