SOTEN SYNNYTYS

Keskiviikko 13.11.2019 - Matti Ahonen


On hyvä, että hallitus selvittää erillisratkaisua Uudellemaalle sote-uudistuksessa. Uudenmaan kuntajohtajien neuvotteluissa on tullut esiin ehdotus jakaa Uusimaa viiteen alueeseen jotka vastaavat perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Uudistaminen pitäisi toteuttaa kuntapohjaisesti vapaaehtoisuuteen pohjautuen.

Mielestäni on epätarkoituksen mukaista perustaa viisi sote-aluetta Uudellemaalle. Helsinki ja kolme muuta toimivat paremmin. Kerava on mielekästä yhdistää Keski-Uudenmaan kanssa, jolloin väkiluku kohoaa n. 236 000 ja Vantaa on mielekästä liittää Itä-Uusimaahan, jolloin väkiluku on n. 330 000. Alueethan edustavat itsehallinto, joita kutsutaan maakunniksi. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan sotea koskevat asiat ja toimet ovat keskiössä.

On jälleen syytä palauttaa mieliin, miksi niitä suurempia hartioita tarvitaan eli isompaa väestöpohjaa. Ensimmäinen ja tärkein syy on se, että ihmiset pääsevät lääkäriin viikossa. Toiseksi yhtä tärkeä syy, jota ei usein huomata, on se, että varat eivät riitä ihmisten hoitamiaeksi kunnolla kunnilla, vaan tarvitaan enemmän maksajia (verotuloja), jotta kaikille saadaan kunnollinen hoito.

Siksi tarvitaan veropohjaksi koko Suomen väestö ja kaikki yhteisöt. Näin ollen maakunnille/sotealueille ei voida tai tule antaa verotusoikeutta soteasioissa. Verotus on hoidettava valtion toimesta koko maata kattavasti erillisenä sote-verotuksena irti valtion muusta verotuksesta. Valtio kerää kaupungeilta, kunnilta, yhteisöiltä ja väestöltä varat, joita sotemenoihin käytetään. Valtio rahoittaa maakunta/sotealueita väestörakenteen ja sairastavuuden perusteella soten toteutukseen tarvittavat varat kuukausittain. Maakunnat/sotealueet toteuttavat sotepalvelut valtiolta saaduilla varoilla omien tarpeiden ja ennusteiden mukaan. Mikäli ennusteet eivät pidä yhtä talousarvion kanssa, keskustelee alue valtion kanssa mahdollisista toimenpiteistä. Maakuntia/sotealueita ei poikkeustilanteissa jätetä pulaan vaan valtio tulee apuun.

Asiasta on jo nyt näkyvissä erilaisia tulkintoja ja toiveita. On päivän selvää, että se alue, jonka sotemenot ovat pienemmät kuin tulot ei vapaaehtoisesti avusta alijäämäistä aluetta. Todennäköisesti itsehallintokin estää lain mukaan avustuksen. Siksi soteverotuksen tulee olla täysin valtion hoidossa eikä maakuntien/sotealueiden hoidossa. Tämä ajattelu- ja toteutusmalli koki syntyhistoriansa jo vuonna 2015 eräässä Uudenmaan piirin tilaisuudessa.

Matti Ahonen

Keskustan Mäntsälän kunnallisjärjestön hallituksen jäsen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini