Mäntsälän vahvuus - elävät kylät

Sunnuntai 14.2.2021 klo 19.59 - Antton Hägglund


Terveiset Hyökännummelta, eteläisestä Mäntsälästä!

Entisenä Hyökännummen asukasyhdistyksen puheenjohtajana voi olla todella ylpeä naapurikylämme Ohkolan kyläyhteisön aktiivisuudesta, jossa tahdonvoimaa ja talkoohenkeä ei puutu! Naapurina seuranneena ja osaksi itsekin väliin osallistuneena voi vaan hattua nostaa kuinka kyläyhdistys osallistaa itse asukkaitaan monenlaisiin toimintoihin. Teatterinäytökset, sirkusesitykset ja erilaisten juhlien yhdessä järjestäminen, koulun pihan kunnostus talkoovoimin, seurojentalon ylläpito ym. Kaikkinensa ohkolalaiset ovat tuoneet kuntaamme näkyvyyttä ja sitä paljon puhuttua vetovoimaa ja pitovoimaa! Se ei synny itsestään vaan tarvitaan niitä asiaansa uskovia ihmisiä. Siitä sitten syntyy ne ainekset eläviin kyliin!

Ohkolassa yhdistyksellä on vahvat juuret Mäntsälään! Mukana on ollut ja on syntyperäisiä mäntsäläläisiä. Se on osaltaan pitovoimaa taaten toiminnan jatkuvuuden ja uudistumisen. Uudistumisellekin, uusille tulijoille ja heidän innovatiivisuudelleen pitää antaa tilaa ajan hengessä.

Naapurikylässä Hyökännummella synnytimme aikanaan asukasyhdistyksen muutamien asukkaiden ideoimana. Siitä se virisi "uudisasukkaiden" synnyttämä yhdistys. Tarpeet virisivät asukkaista itsestään. Ihan elämän perustarpeiden kartoituksista; monipuolinen päivähoito, koulu, infrastruktuurin rakentaminen (tiet, vesihuolto, energiahuolto jne.) Yhdistyksen merkitys tässäkin on ollut merkittävä kuten edellä Ohkolassakin. Vuoropuhelu kunnan kanssa synnytti elävän kylän ja sittemmin kuntamme toisen taajaman, Hyökännummen. Näitä polkuja ja työtämme voimme muistella, kun katselemme, kuinka täällä tänään voidaan. Voimme varmaankin puhua viihtyisästä, tarpeelliset peruspalvelut lähellä olevasta asuinyhteisöstä. Hyvinvoivasta asuinalueesta, joka oli aikanaan asukkailla kaiken tavoite!

Luottamushenkilönä on ollut mahdollisuus tutustua ajan saatossa myös koko kuntaamme laajemmin. Sen jokaisen kolkkaan ja kylään. Aiemmin puhuttiin Isoin kirjaimin "Elävistä ja toimivista kylistä", jotka huomioitiin tärkeänä osana kuntastrategiaamme, tuohon mielestäni tärkeään asiakirjaan, jonka pitäisi raamittaa kaikkea toimintaa ja suunnittelua. Strategia on yhteisesti laadittu toimintasuunnitelma ja sen tulisi olla kulloisenkin talousarviovuoden suunnittelun lähtökohtana.

No, ajat muuttuvat! Nuo mainitut "Elävät kylätkin" siinä mukana. Olen huolestuneena joutunut toteamaan, ettei enää tahdo löytyä sitä lujaa tahdonvoimaa, "me henkeä", joka huomioisi koko kunnan asuttuna pitämisen noissa aikanaan niin elävissä ja toimivissa kylissä.  Syyllisten metsästys on turhaa, mutta haluan vähän piikittää kuntamme päätöksentekoa, en niinkään kyliämme ja sen asukkaita. Jokin voima on vienyt huomion koko kunnan kehittämisestä muualle. Olen aina kannattanut selkeää kuntakeskusta, mutta myös koko kunnan huomioimista tasapuolisesti kehittäen. Onko Mäntsälä vielä "luonnonläheinen, maaseutumainen, Elävien ja toimivien kylien kunta", kuten olemme kuntaamme brändänneet!

Erityisen tärkeää olisi tehdä Vaikutusarviot mittareineen aina ennen päätöksentekoa jo suunnitteluvaiheessa ja sen jälkeen vaikuttavuustiedoilla johtaminen, jossa toiminta ja talous tulevat huomioiduiksi myös tulevassa ajassa! Valitettavan ikävänä esimerkkinä on nyt kuntalaisia puhuttava Arolan kyläkoulun lakkautus! (Kv 23.11.20) Nyt voi sitten jälkiarviointina tehdä koulun merkitystä "Elävälle ja toimivalle " kylälle! Mitä kaikki tuo merkitsee kylän ja kyläläisten hyvinvoinnille, jonka tulisi jo kuntalainkin nojalla olla kaiken lähtökohta kunnan strategisissa toiminnoissa, siis tuo asukkaiden hyvinvointi! (K§1).

Olen surullinen tästä päätöksestä senkin vuoksi, koska kunnollista vaikutusten arviointia ei tehty ajallaan ennen sitä todellista keskustelua, jossa talouden ja toiminnan päätökset tehtiin Arolan-Jokelanseudun kylän osalta! Aikalisän ottaminen kunnollisen vaikutusarvioinnin tekemiselle ei olisi tullut kalliiksi! Nyt tehdyn päätöksen hintaa voimme vain arvailla!

Tuleen emme saa nyt kuitenkaan jäädä makaamaan vaan toivon, jotta aktiiviset Hyökännummen ja Ohkolan koulujen vanhempaintoimikunnat ym. aktiivit toimijat tuemme Arolan-Jokelanseudun asukkaita, ettei "elävä ja toimiva kylä" sammu tähän tuuleen! On hyvä tässä myös muistaa, että eteläisen Mäntsälän asukkailla on suuri merkitys kuntamme vetovoiman ja pitovoiman ylläpitäjänä! Mainituilla kolmella yhdistyksellä on myös suuri merkitys kuntamme asuinalueiden kehittäjänä ja sen myötä merkitys kuntamme imagoon, brändiin!

Rakentavin yhteistyöterveisin!

 Antton Hägglund

Hyökännummen asukasyhdistyksen ex. pj.

kunnanvaltuutettu (Keskusta)

HyTe-lautakunnan pj.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini