Uutiset

Keskustan valtuustoaloite

25.09.2017

Keskustan valtuustoryhmä esitti 25.9.2017 pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen:

Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja palveluista tiedottamisen parantaminen

Lapsiperheiden kotipalvelua tulee antaa vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain (19§) mukaan sitä tarvitseville. Se on ennalta ehkäisevää ja tilapäistä tukea perheelle. Palvelulla tuetaan ja autetaan perheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistetaan perheiden voimavaroja, kun vanhempien toimintakyky on alentunut. Palvelun saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Palvelun avulla voidaan ehkäistä uusia lastensuojelun asiakkuuksia.
Mustijoen perusturvan alueella kotipalvelu koordinoidaan hyvinvointineuvolan kautta. Neuvola tavoittaa suurimman osan pikkulapsiperheistä, mutta neuvolan asiakkuus päättyy, kun lapsi menee kouluun ja kotiapua saattaa tarvita, vaikka ei olisi enää neuvolan asiakas.

Me allekirjoittaneet esitämme, että:

1. Perheitä tulee tiedottaa aktiivisesti kotipalvelun olemassaolosta ja kunnan nettisivuilta tulee löytyä helposti ja selkeästi tietoa palvelusta ja sen hakemisesta. Kaikkien muiden KUUMA-seudun kuntien, paitsi Mäntsälän ja Pornaisten, nettisivuilta löytyy selkeästi ja helposti tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta sekä ohjeet/yhteystiedot hakemista varten. On selvää, että apua on vaikea hakea, jos ei edes tiedä, että sellaista voisi saada.

2. Mustijoen perusturvan alueella lapsiperheiden kotipalvelua tulee kehittää niin, että apua voidaan tarjota esimerkiksi seuraavissa tilanteissa myös akuutisti:

-    raskauden loppuvaihe ja uuden perheenjäsenen tulo perheeseen

-    monikkoperhe

-    vanhemman väsymys ja uupumus

-    tuen tarve vanhemmuudessa tai arjen rutiineissa

-    äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi

-    vanhemman sairastuminen tai loukkaantuminen

-    lapsen sairaus tai vamma

-    vanhemman tai sisaruksen hoito- tai terapiakäynnit

3. Kotipalvelun kehittämisen lisäksi kunta valvoo aktiivisesti, että sote- ja maakuntauudistuksen myötä kotipalvelun saanti ei entisestään heikkene Mäntsälässä. On myös selvitettävä ja varmistettava, ettei kotipalvelun hinta ja byrokratia muodostu esteeksi palvelun hakemiselle ja vastaanottamiselle. Se on kaikkien etu ja keskeistä myös lasten oikeuksien toteutumisen kannalta.

 4. Kaikki lapsi- ja perhepalvelut tulee koota hyvinvointineuvolan ja kouluterveydenhuollon kautta jaettavaan palveluesitteeseen. Kunnan nettisivuille tulee lisätä myös Pyydä apua -nappi, kuten esimerkiksi Tampereen kaupunki teki jo vuonna 2015. https://yle.fi/uutiset/3-7969884 Panostamalla lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin sekä palveluohjaukseen estetään tehokkaasti mahdollisten ongelmien paheneminen. Kun perhe saa apua, syntyy hyvän kierre ja kunnan varoja säästyy, kun kalliita korjaavia palveluita tarvitaan vähemmän tai ei ollenkaan.

Keskustan valtuustoryhmä

24.10.2018Kunnallisjärjestön historiaa 70 vuoden ajalta
18.03.2018Mäntsälän Keskusta - 70 vuotta
25.09.2017Keskustan valtuustoaloite
02.10.2016Keskusta juhli syntymäpäiväänsä 17.9.2016
02.04.2014Kannanotto itsenäisen Mäntsälän puolesta
16.03.2014JOHANNES VIROLAINEN - 100 VUOTTA
19.11.2013Keskustanaiset pitivät syyskokouksensa
10.11.2013Keskustaväki kokoontui Kerkkooseen
31.10.2013Mäntsälän Keskustalle uusi puheenjohtaja
16.04.2013Mäntsälän Keskusta ei kannata Uudenmaan suurkuntaselvitystä

Siirry arkistoon »