Reijo Tilvis

professori emeritus, erikoislääkäri

Tilvis_Reijo_kehyksellaa.jpg

Olen lääketieteen ja kirurgian tohtori, sisätautiopin dosentti ja täysin palvellut Helsingin yliopiston geriatrian professori. Työpaikkani oli Meilahden sairaalan sisätautien klinikka. Olen ollut Mäntsälän kunnanvaltuustossa, hallituksessa ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja sekä toiminut tutkimus- ja opetustyön ohella monissa Helsingin yliopiston ja HUSin hallintotehtävissä.

Työurani jälkeen olen ollut aktiivisesti vapaaehtoistyössä mm. Vanhustyön keskusliiton ja Sydänliiton luottamustehtävissä sekä Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana.  Tässä yhteydessä olen joutunut seuraamaan erityisesti terveystoimen muutoksia, joista syntynyt huoli on velvoittanut asettumaan ehdokkaaksi.

Keusotella piti olla varsin hyvät lähtökohdat. Ensimmäiset vuodet ovat menneet aika tavalla pieleen. Rahaa on palanut tolkuttomasti, mutta palvelut ovat heikentyneet, monelta osin jopa loppuneet.  Tyytymättömyys nykytilanteeseen on laajaa. Valittajia ovat sairaat, heidän omaisensa ja hoitajansa sekä avohoidossa että laitoksissa. Haasteet kilpistyvät kahteen asiaan, hoitoon pääsyyn ja hoidon jatkuvuuden takaamiseen.

Paluu vanhaan on harvoin mikään ratkaisu, mutta muutosten tulisi perustua mahdollisimman paljon tutkittuun tietoon. Se ei saa pohjautua joidenkin intressiryhmien itsekkäisiin pyyteisiin. Kuntayhtymä ei saisi ajautua erilaisten tahojen kuppauksen kohteeksi, kuten jo näyttää käyneen.  Tavoitteena on pidettävä yhteinen hyvä.

Minulla ei ole harhaisia kuvitelmia mahdollisuuksistani vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Lupaan kuitenkin perehtyä eteen tuleviin asioihin sekä punnita tarkoin ja kiihkottomasti eri ratkaisumahdollisuuksia.