Antton Hägglund

erikoissairaanhoitaja, eläkkeellä

Mäntsälän Hyökännummelta

Antton_Hagglund_kehyksella.jpg

HUS/HYKS/Perusterveydenhuollon eri tehtävissä 35 vuotta


Luottamustoimia:
Olen saanut kuntalaisten luottamuksen toimia kuntamme luottamustehtävissä yli 24 vuotta,
mm. kunnanhallituksessa, lautakuntien puheenjohtajana, Keudan, Kiertokapulan ja Mäntsälän Vuokra-asuntojen hallituksissa. Tällä hetkellä Hyte-lautakunnan varapuheenjohtajana sekä toista kautta Keusoten valtuustossa.

Perhesuheet; naimisissa, kaksi lasta ja kaksi lasten lasta (7 ja 3 v.)

Harrastukset: monipuolinen liikunta, tanssi, kalastus, järjestö- ja yhdistystoiminta.

Vaaliagendani:

-          Soteperuspalvelut on saatava moniammatillisesti tuotettuina lähipalveluina

-          Lähtökohtaisesti jokaisessa kunnassa tulisi olla kuntalaisten tarpeisiin vastaava terveysasema.

-          Talous ja toiminnat tulee kuitenkin olla tasapainossa, jotta voimme vastata kustannustehokkaasti yhä muuttuviin sotehaasteisiin. Näin ollen terveysasemien lukumäärä ei saa olla ratkaiseva, vaan että kuntalainen saa tarvitsemansa palvelut, hyvän hoidon ja hoivan inhimillisesti lähipalveluin.

-          Olemme Keusotessa panostaneet resursseja kotiin kuntouttamiseen sekä omaishoitoon. Se ei tarkoita muusta ensisijaisesti karsimista vaan lähtökohtaisesti työn uudelleen organisointia vastaamaan tämän ajan haasteisiin. Tällä tiellä tulee tulevan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen jatkaa ja huomioida tulevat haasteet väestön ikääntyessä. Ihmisten halua asua ja saada hoitoa ja hoivaa omassa kodissaan tulee ensisijaisesti tukea. Se on sekä inhimillistä että ihmisen omia voimavaroja tukevaa, sillä kotona asuminen motivoi itsehoitoisuuteen. Se on myös kustannustehokasta. Nykypäivänä moninaisin kuntouttavin laittein ja digipalveluin voidaan tukea myös hoitajan ja lähiomaisen työtä autettavalle.