Tapio Havula

maatalousyrittäjä

Mäntsälän Sälinkäältä

Havula_Tapio_kehyksella.jpg

Kunnanvaltuutettuna olen toiminut Mäntsälässä 20 vuotta, josta viimeiset 7 vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana. Lisäksi olen ollut Mäntsälän Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja useita vuosia.

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän eli Keusoten hallituksen 1. varapuheenjohtajuutta olen hoitanut sen perustamisesta v. 2018 alkaen. Siksi voidaan sanoa, että nyt kun tästä Keusotesta tulee Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, niin tunnen asian hyvin.  Olen myös hyvinvointialuetta valmistelevan poliittisen seurantaryhmän jäsen. Tässä tehtävässä olen pystynyt vaikuttamaan tuleviin linjauksiin.

Keusoten hallitustyö on ollut haastavaa ja sitä se tulee olemaan vaaleilla valituille päättäjillekin. Haluan omalta kohdaltani tuoda kaiken kertyneen tietoni ja kokemukseni hyvinvointialueen perustamisen ja käyntiinlähdön hyväksi.

Keusoten toiminta ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Lohdutuksena voidaan sanoa, että näin on käynyt kaikissa sotekuntayhtymissä.  Vaikeuksia on ollut palvelujen harmonisoinnissa sekä henkilöstön tiuhassa vaihtuvuudessa. Keusote ei ole onnistunut luomaan sitä motivoivaa ja kannustavaa työilmapiiriä, jota tavoittelimme. Tähän on saatava korjaus.

Keusoten kustannukset ovat aiheuttaneet kunnille ikävimmät yllätykset. Kuntayhtymän talousarviot eivät ole pitäneet ja ylityksiä on tullut miljoona tolkulla joka vuosi. Uudistuksen myötä rahoitus siirtyy pois kunnilta vuoden 2023 alusta. Menojen 6-7 % vuotuinen kasvu tulee vaikuttamaan tulevaisuudessakin toimintaan, vaikka raha tuleekin valtiolta. Tämä ongelma on ratkaistava muuten kuin palveluverkkoa karsimalla.

Ikäihmisten asumispalveluissa on vannottu kotihoidon nimeen. Kotihoitajista on kuitenkin puutetta ja joudutaan hankkimaan ostopalveluja sekä teettämään ylitöitä, jolloin kustannukset kasvavat. Myös omaishoidon kriteereitä on tiukennettu ja moni omaishoitaja on joutunut luovuttamaan. Tässäkin tarvittaisiin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

Terveysaseman palveluista on valitettu paljon. Siirtyminen etälääkäripalveluihin on tuonut joillekin helpotusta mutta suurimmalle osasta ikäihmisiä ei palvelu ole tuottanut toivottua tulosta. Kiireettömän hoidon jonot on saatu kyllä purettua.  Mielestäni terveysasema tulee ehdottomasti säilyttää jokaisessa kunnassa. Paikallisessa palvelupisteessä tulee saada henkilökohtaista palvelua ja ohjausta soteasioissa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen jalkautuminen kotiin, kouluun ja varhaiskasvatukseen on tärkeää. Perhekeskusten perustamisella on taattava lähipalvelut jokaisessa kunnassa, vaikka vaativat palvelut olisivat vähän etäämmällä.

Lopuksi haluan sanoa, että vastustan palvelujen keskittämistä. Oikein mitoitetut lähipalvelut maksavat itsensä. Säästöjä tulee, kun aina ei tarvitse kuormittaa sitä vaativan tason terveysasemaa. Paikallisuus tuo palveluun nopeutta ja ennaltaehkäisevää vaikutusta.